Historische Kring

Schutstraat 167
7907 CD Hoogeveen
Hoogeveen

Contact: J. Dunning
Website: http://www.historischekringhoogeveen.nl
Email: jdunning@home.nl
Telefoon: 0528236035 / 0528240262

Bedrijfsactiviteiten

De Historische Kring Hoogeveen heeft als doel: - het bevorderen van de studie en het verbreiden van de kennis van de ­geschiedenis van Hoogeveen en omgeving; - het functioneren als ontmoetingspunt voor allen die zich bij de geschiedenis van Hoogeveen en omgeving betrokken voelen; - het in stand houden en/of eventueel weder oprichten van historische monumenten en het aankweken van de belangstelling daarvoor; - het in stand houden en zo mogelijk uitbreiden van een bibliotheek. Dit probeert de HKH ter bereiken door: het instellen en begeleiden van werk- en studiegroepen die zich met een bepaald onderwerp van de geschiedenis van Hoogeveen en omgeving bezig houden; het organiseren van lezingen, excursies en tentoonstellingen; het (doen) uitgeven van periodiek en incidenteel verschijnende publicaties, zoals een tijdschrift en monografieën; het stimuleren van activiteiten als hiervoor bedoeld door derden te ontplooien; het in rechte optreden, het voeren van procedures en het gebruik maken van alle (overige) wettige middelen, welke voor het doel van de vereniging bevorderlijk kunnen zijn.

Open Bedrijvendag 4 november 2017

Bij de Historische Kring Hoogeveen zal een expositie over de geschiedenis van de Hoogeveense industrie.

Een bezoek aan het Kringhuus van de Historische Kring Hoogeveen (HKH) is op deze Open Bedrijvendag heel erg de moeite waard. Wij zijn namelijk in zekere zin ook een bedrijf. Bij de HKH zijn ook allerlei ‘producten’ te zien. Die laten we graag zien! Zoals u bij de meeste bedrijven nooit achter de voordeur kunt kijken, kunt u bij ons ook meestal niet zien wat er achter de schermen gebeurt. Ons archief bevat de meest bijzondere stukken. Stukken die jarenlang het daglicht niet hebben gezien. Documenten, publicaties en tijdschriften die stuk voor stuk pareltjes zijn. Maar we laten u ook graag een keur aan foto’s uit de Hoogeveense industriële geschiedenis zien. We beschikken over heel mooi historisch materiaal met betrekking tot het Hoogeveens bedrijfsleven. Unieke documenten en objecten. U zult versteld staan. Misschien komt u zelfs nog foto’s van ouders, grootouders of bekenden tegen. Het Kringhuus van de HKH is dus méér dan een bezoekje waard op Open Bedrijvendag 2017.

Bezoekadres tijdens de Open Bedrijvendag

Schutstraat 167
7907 CD Hoogeveen