Meer dan IQ

Boerkist 12
7943 LA Meppel
Meppel

Contact: Anja de Groot
Website: http://www.meerdaniq.nl
Email: info@meerdaniq.nl
Telefoon: 06-27016225

Bedrijfsactiviteiten

Meer dan IQ biedt coaching en begeleiding van kinderen die meer begaafd zijn, hun ouders en hun school. Hulp en coaching bij problemen op sociaal emotioneel en/of cognitief gebied van kinderen. Afname van een intelligentieonderzoek is mogelijk waarbij specifiek aandacht is voor meer- en hoogbegaafdheid. In het verslag is aandacht voor de juiste begeleiding en passende materialen. Hulp voor basisscholen bij het schrijven van beleid op genoemd gebied via ruime ervaring. Ook mogelijkheden voor de opzet van een Plusklas of verbredinggroep. Of hulp bij kinderen die dreigen of zijn vastgelopen. Begeleiding in overleg bij u thuis, op school of bij Meer dan IQ.

Open Bedrijvendag 4 november 2017

Stel uw vragen op het gebied van de ontwikkeling van uw kind(eren). Mogelijkheden voor het verkennen van kansen en valkuilen. Informatie over de MatriXmethode. Passende materialen en boeken om in te zien.

Meer dan IQ, Anja de Groot heeft ruime ervaring in het basisonderwijs, is ook via studie deskundig op gedrag, werkhouding maar ook op het gebied van de cognitieve ontwikkeling van uw kind. Zij spreekt en overlegt vanuit die praktijk met alle betrokkenen. Zo is er eerder een brug en kunnen we samen werken in plaats van naast elkaar. Dat werkt! Coaching vanuit de kracht van het kind naar ontwikkeling van de zwakke(re) kanten en versteviging van het zelfbeeld. Samenwerking met de Gemeente en Centrum Jeugd Gezin. Van harte welkom!

Bezoekadres tijdens de Open Bedrijvendag

Marktstraat 27
7941 KP Meppel