Kenniscentrum Arbeidsrecht

Noordveen 1
9412AG Beilen
Midden-Drenthe

Contact: mr. Peter Raven
Email: p.raven@kenniscentrumarbeidsrecht.nl

Bedrijfsactiviteiten

Dé plek waar je terecht kunt voor al je vragen over arbeidsrecht: dat wil het Kenniscentrum Arbeidsrecht (KCA) zijn. Het initiatief van voormalig Zwollenaar Peter Raven heeft net een spetterende lancering achter de rug, met de presentatie van het boek over arbeidsrecht. Zeventien specialisten uit het hele land hebben een hoofdstuk voor hun rekening genomen, waarin ze dieper ingaan op de materie. Peter Raven (56) is een ervaren jurist, gespecialiseerd in arbeids- en ondernemingsrecht. In de praktijk merkt hij dat er veel plekken zijn waar mensen terecht kunnen voor informatie over bijvoorbeeld hun arbeidsrechterlijke conflict, zoals Juridisch Loket of de vakbond. "Maar een centrale plek hiervoor ontbreekt", betoogt de jurist van Raven Advies.

Open Bedrijvendag 4 november 2017

Kenniscentrum Arbeidsrecht is een nationaal opererend kenniscentrum op het gebied van arbeidsrecht en kerkrecht en heeft haar kantoren in Beilen, Drachten en Goes. Kenniscentrum Arbeidsrecht werkt met enthousiaste en deskundige medewerkers en hanteert scherpe tarieven. Arbeidsrecht: Het arbeidsrecht kan worden omschreven als het geheel van (rechts)regels dat betrekking heeft op de arbeidsverhoudingen tussen werknemers en werkgevers in de private en publieke sector. Wij staan cliënten bij in arbeidsrechtzaken zoals individueel ontslag, collectief ontslag, ontslagvergunningen van UWV Werkbedrijf, en kennelijk onredelijk ontslag. Individueel ontslag: Door het indienen van een ontbindingsverzoekschrift bij de rechter op grond van artikel 7:685 BW (bijvoorbeeld vanwege een verstoorde arbeidsrelatie of door bedrijfseconomische omstandigheden) kunnen zowel werkgevers als werknemers de rechter vragen de arbeidsovereenkomst te ontbinden. Collectief ontslag: Ontslag vanwege bedrijfseconomische omstandigheden is niet zelden collectief ontslag. De wetgever heeft, mede op grond van Europese wetgeving, regels gegeven die van toepassing zijn wanneer een werkgever het voornemen heeft de arbeidsovereenkomst met ten minste 20 werknemers te beëindigen. Veelal spelen vakbonden een belangrijke rol in collectief ontslag zaken. Ontslagvergunningen van UWV Werkbedrijf: Naast het individueel ontslag door middel van een beslissing van de rechter uit hoofde van het ingediende verzoek als bedoeld in artikel 7: 685 BW, kent de wet (Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen) ook sinds 1945 de mogelijkheid de arbeidsovereenkomst te beëindigen door het aanvragen van een ontslagvergunning van UWV Werkbedrijf. Kennelijk onredelijk ontslag: Wanneer een werkgever toestemming krijgt van UWV Werkbedrijf om de arbeidsovereenkomst met inachtneming van de opzegtermijn te mogen beëindigen, kan deze opzegging toch (kennelijk) onredelijk zijn. Deze toetsing is voorbehouden aan de rechter. In de wet (artikel 7:681 BW), zijn voorbeeldbepalingen opgenomen, wanneer sprake is van kennelijk onredelijk ontslag.

Mensen kunnen bij KCA alle informatie vinden als het gaat om arbeidsrecht en aanverwante zaken. Ook belangrijk: een team van experts staat klaar om, mocht het nodig zijn, in actie te komen. "We hebben een team van advocaten, wetenschappers en ondernemers om ons heen verzameld", vertelt Peter. 'Georganiseerde deskundigheid' noemt hij dat. Er zijn al veel mensen die baat hebben gehad bij zijn initiatief. Op de website van KCA staan bijvoorbeeld de Frequently Asked Questions over arbeidsrechterlijke zaken. "We zijn bezig met het ontwikkelen van een app, waarop je onder andere contracten en modellen kunt delen. We kijken naar een nieuwspagina. KCA moet echt de plek zijn waar je naar toe gaat voor je kennis en voor de daadwerkelijke fysieke ondersteuning."

Bezoekadres tijdens de Open Bedrijvendag

Noordveen 1
9412AG Beilen